The Wolf (DK / EN)

Scroll down to read the english version

Engang for længe siden var der en ulv.
Den var drevet af kød og knogler.

Efter et stykke tid forsvandt ulven.
Og som tiden gik, glemte vi alt om den.

Vi glemte alt om kød og knogler.
Så hvad kan vi gøre, os selv, med vores kød og knogler?

Dette tema handler om vores materie, og om at forme den, rehabilitere den og vedligeholde den alt efter hvad vi hver især har lyst til, vil opnå, vil styrke eller vedligeholde ved os selv.

Forskellige tilgange i relation til neuroplastisitet, styrke, fleksibilitet og mobilitet benyttes i træningen til at optimere eller udvikle lige præcis disse kvaliteter; styrke, fleksibilitet, mobilitet og basale bevægelsesmønstre.

Styrke:
Styrketræning skal gøre os stærke i relation til os selv, med henblik på at forvalte os selv på forskellige måder, i samhørighed med omgivelserne og andre mennesker. Styrketræningen indebære kropsvægtsøvelser, træning af svage punkter, statisk og dynamisk styrke, samt en tilgang til træningen der skal gøre os i stand til at træne sundt, uden at nedbryde os selv mere end højst nødvendigt.

Fleksibilitet:
Evnen til at bøje sig. Gennem forskellige tilgange og strukturer for fleksbilitetstræning forsøger vi at ændre kvaliteten i vores ligamenter, sener og bindevæv. Det gør vi med henblik på at få mere velvære og mulighed for at bevæge os mere ubesværet.

Mobilitet:
I det bevægelsesrum, hvor vi kan anvende vores styrke effektivt i relation til os selv er vi mobile. Vi gennemgår her forskellige øvelser til opbyggelse af mobilitet.

Generelle bevægelsesmønstre:
I vores hverdag er det ofte de mest generelle bevægelsesmønstre, der sikrer den del af vores livskvalitet, som vi selv er herre over. Vi kan dem alle, men vi genbesøger, vækker og/eller forbedre disse essentielle mønstre.

Den tilgang til træning er ikke forbehold disse kvaliteter, men kan også benyttes i udviklingen af andre egenskaber som vi kunne finde væsentlige for os som mennesker; eksempelvis balance, koordination, finmotoriske egenskaber, musik, håndværk mm. eller færdigheder, der relaterer sig til os selv, vores drømme og vores hverdag.

Vi afholder The Wolf workshop i Januar, læs mere og tilmeld dig her

English version:

Once upon a time there was a wolf.
It was driven by flesh and bones.

After a while the wolf disappeared.
And as time went by we forgot all about the wolf.

We forgot all about flesh and bones.
So what can we do, ourselves, with our flesh and bones?

This theme is about our matter and about shaping it, rehabilitating it, maintaining it in relation to what each os us feels like, wants to attain, to reinforce or to maintain in ourselves.

Different approaches in relation to neurplasticity, flexibility, strength and mobility is used in the training to optimize or develop those qualities; flexibility, strength, mobility and basic movementpatterns.

Strength:
Strength training should make us strong in relation to ourselves, with the intention to conduct ourselves in different ways; in coherence with the environment we are in and the people that we encounter and live with. This training involves body weight exercises, training of weak spots, static and dynamic strength as well as an approach to the training that should make us capable of training healthy, without breaking ourselves down more than necessary.

Flexibility:
The ability to bend. Through different approaches to and structures for training flexibility we are trying to change the quality in our ligaments, tendons and connective tissue. We are doing this with the intend to feel more well and to have the opportunity to move with less effort.

Mobility:
In the range where we can apply our strength efficient in relation to ourselves is the range where we are mobile. We will go through different exercises to build up our mobility.

General movement patterns:
In our everyday life it is often the most general movement patterns that is securing that part of our lifequality that we are the masters of ourselves. We can do them all, but in this workshop we will revisit, awaken and/or improve these essential patterns.

This way of training is not exclusive to the development of those qualities but can be used in the development of other qualities as well, that one could find usefull to oneself as a human being; for example balance, coordination, fine motor skills, music, crafting etc. or abillities that relates to our self, to our dreams and to our everyday life.

We are organizing a workshop with this theme in January. Sign up and read more through this form

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *