The Wolfpack Web (EN & DK)

Scroll down for english version.

Webbet er udgjort af en række kategorier, der illustrerer, hvad vi laver i Wolfpack Group.

Det er et resultat af de temaer vi har famlet os frem til i løbet af de sidste 3 år og er, udover os selv, influeret af mange mennesker udenfor vores egen gruppe. Den er dog ikke idealistisk. Forstået på den måde at den rent faktisk repræsenterer de temaer vi har arbejdet med, når vi har trænet sammen i gruppen. Det er disse temaer og kvaliteter vi har forbedret, fornyet og tilegnet os.

Webbet illustrerer også fællesskabets kollektive mening, der er relateret til bevægelse og mennesket som er fælles emner for vores interesse.

Mennesket er det dyr, der ikke af sig selv bliver et selv. Derfor ser vi så mange forskellige varianter af det samme menneske. En præcis definition af hvad vores træning skal indeholde vil lukke os om os selv. Hele pointen er at udforske, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi kan bevæge os hen. Hvis vi derimod lukkede os om os selv ville vi, helt uden omtanke, reproducere bestemte kvaliteter, der kun meget svært ville kunne forhandles og forandres.

Webbet er derfor åbent overfor nye temaer, der er relevante for os og for vores fælles interesse.

Illustrationen reflekterer også at vores træning i høj grad er præget af personlig mening. Vi kommer alle med forskellige træk fra livet og træner af forskellige årsager; bevidsthed, styrke, fleksibilitet, sundhed, kreativitet, at have det sjovt, fordybelse, pause, præstation, rehabilitering, ja, flere grundlag for mening end begribeligt.

Mennesket.

Webbet forklaret. For en hurtigere version på engelsk, se længere nede.

Enlish version:

The Web is a pile of categories that illustrates what we do in Wolfpack Group.

It is a result of the themes that we have stumbled into during the last three years and is influenced by the many people we have met outside our own group. It is not idealistic though. It is the actual practice that we have worked with. What we have worked on together, the actual abilities that we have played with, revisited, improved, renewed and/or attained.

The illustration reflects the meaning of our community that relates to movement andthe human as the common subject of our interest.

The human is an animal that not by itself becomes a self. Therefore we can become so many different varieties of the human and still be the same. A precise definition of what our training should attain will close us around our own idea of what a human is. We will reproduce certain qualities, that only very difficult will be negotiated and changed.

The web is therefore open to new themes that are relevant for us and for our common interest.


The illustration also reflects that personal meaning to a high degree influences our training. We are all arriving to our community, to our training, with different traits from life and are therefore training for different reasons; consciousness, strength, flexibility, health, creativity, to have fun, deepwork, a pause, performance, rehabilitating and more reasons for personal meaning than what is able to comprehend for one or two or even three beings.

Human.

The web explained in 3,5 min.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *