Moving With (DK / EN)

Moving with.

In todays world we are used to move with ourselves or to move against stuff.

Moving with, is a theme in our web, where we want to isolate this ‘movement with’.

It could also be movement with the environment or with other objects, but the focus of this theme is usual to move with the other.

It is essential for our life to move with the other.

It is essential because we are moving with the other for a long time before we are starting to move around by ourselves and we tend to forget this very important factor of the human being in our highly individualized life.

We adress this training with the following approaches

One apporach is the use of structured exercises related to the development of flexibility and strength:

We know many exercises from our individual work but in this theme we will use the potential of the relation with the other to help us expand and improve our flexibility and strength further. These qualities are important to gain more freedom of movement and possibilities in our everyday life.

The other approach is the playful approach

A playful and rather unstructured approach regarding the ability to react and improvise with a partner.  We are adressing and qultivating qualities such as following, leading, supporting, assisting, adapting, intervening, suggesting, listening and maintaining will be adressed.

We are having a workshop with this theme this 15th of february and a session with the theme the 16th of february. Register for the workshop here

DK

At bevæge sig med

I dagens verden er vi vandt til at bevæge os med os selv eller bevæge os mod.

‘Bevægelse med’ er et tema i vores web, hvor vi har valgt, at isolere denne bevægelse med noget andet eller andre. I dette tema fokuserer vi oftest på at bevæge os med den anden, eller de andre.

I virkeligheden er dette helt essentielt for os som mennesker, da vi har bevæget os med den anden, og været afhængig af denne bevægelse med den anden, lang tid før vi startede med at bevæge os for os selv som individer.

Vi benytter os af to overordnede tilgange til træningen af dette

Den ene er strukturerede øvelser relateret til udvikling af fleksibilitet og styrke:

Vi kender mange øvelser fra vores individuelle træning, men i denne workshop vil vi bruge potentialet i relation til den anden for at hjælpe os med at forbedre og udvide vores fleksibilitet og styrke.

Den anden tilgang er en mere legende tilgang:

Her bruger vi en mere legende tilgang og er mere ustruktureret. Vi anvender vores styrke og fleksibilitet i et mere improviseret og intuitivt forhold til den anden. Vi vil knytte fysisk kontakt til kvaliteter som, at følge, at lede, at støtte, at assistere, at tilpasse sig, at intervenere, at foreslå, at lytte, og at fastholde sig.

Vi kører en workshop d. 15 februar og vores søndagstræning d. 16 februar i relation til dette tema. Tilmeld dig workshoppen her

https://goo.gl/forms/UgyJPtDLXpeZZY2L2

Post navigation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *